อนุมูลอิสระทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมน้ำตาลไปใช้ได้แก้ได้โดยเจียวกู้หลานสมุนไพรจากเจียวกู้หลานป่าให้คุณภาพสมุนไพรมากกว่าเจียวกู้หลานทั่วไปเลือกเจียวกู้หลานจากเชียงใหม่มีโอสถสารในเจียวกู้หลานมากเจียวกู้หลานป้องกันโรค

 

เจียวกู้หลานป่าสมุนไพรธรรมชาติจากเชียงใหม่-เจียวกู้หลานเว็บคู่ขนาน
เจียวกู้หลานฟอร์ยูนำเสนอ

 

นำเสนอเรื่องอนุมูลอิสระทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมน้ำตาลไปใช้ได้

หน้าแรก

เรื่องน่าสนใจ

รายละเอียดสินค้า

สารต้านอนุมูลอิสระ
    
สารต้านอนุมูลอิสระที่พบในผักและผลไม้ชนิดต่างๆ หลากชนิดจะให้คุณภาพการต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่า เพราะว่าอนุมูลอิสระมีความน่ากลัวกว่าที่เราคิด ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติได้หลากหลายล้วนเป็นโทษต่อร่างกายของเรา ( อ่านต่อ )
อนุมูลอิสระทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมน้ำตาลไปใช้ได้
    
หลายคนมีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูง เวลาท่านไปตรวจกับหมอผลการตรวจออกมาปรากฎว่ามีค่าน้ำตาลเกินมาตราฐาน หมออาจสั่งให้ท่านทานยาเพื่อลดน้ำตาลในเลือดและหลายๆ คนกำลังเข้าสู่อาการเสื่อมถอยของตับอ่อนที่ไม่สามารถผลิตอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่นำน้ำตาลเข้าไปใช้ในเซล เป็นอาการของโรคเบาหวาน
หลายคนหมอตรวจแล้วพบว่าตับอ่อนผลิตอินซูลินได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถนำน้ำตาลเข้าไปใช้ในเซลได้มีบางสิ่งไปขัดขวางทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้ สิ่งที่ไปขัดขวางกระบวนการนี้ก็คือ อนุมูลอิสระ
    
ระดับน้ำตาลที่สูงนี้เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ที่สำคัญคือเป็นตัวการเร่งให้เกิการเสื่อม ของหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย ทั้งหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงสมอง หัวใจ ตา ไต แขน-ขา รวมทั้งหลอดเลือดแดงเล็กๆที่เลี้ยงปลายประสาท ทำให้เกิดการตีบตันของหลอดเลือดแดงเหล่านี้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า "โรคเบาหวาน"เป้นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อโรคทางสมองอัมพาต โรคระบบประสาท โรคหัวใจ โรคไต โรคตา แม้กระทั้งโรคเสื่อม สมรรถภาพทางเพศ
ต้นเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลินลดลง
       Free radicals อนุมูลอิสระ ขัดขวางกระบวนการขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ ทำให้ตัวขนส่งน้ำตาลกลูโคสและตัวรับอินซูลินทำงานได้ไม่เต็มที่ เกิดการสะสมของน้ำตาลในกระแสเลือด
      สารอนุมูลอิสระ คือ สารที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นของเสียจากการเผาผลาญปกติของร่างกาย แต่ตัวมันเองมีโทษมากมายมหาศาล ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ จนอาจกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ทำให้เซลล์เสื่อม อายุสั้นลงหรือเจ็บป่วยทำให้เกิดการอักเสบของส่วนต่างๆของร่างกาย ฯลฯ สารอนุมูลอิสระอาจจะได้รับเข้าไปจากภายนอกเช่น มลพิษในอากาศ หรือน้ำรวมทั้งอาหารที่เรารับประทานด้วย เช่น ของทอด ของปิ้งย่าง ของหมักดอง อาหารสำเร็จรูป
       กลไกการทำลาย จากโรคเบาหวาน
ถ้ากลับไปดูที่กลไกการทำลายโรคของเบาหวานก็จะพบว่ามีสองกลไก คือ ภาวะไกลเคชั่น Glycation ที่น้ำตาลเข้าไปจับกับโปรตีนจนทำงานไม่ได้ และภาวะที่มีการทำลายจากอนุมูลอิสระ (Oxidative Stress) ถ้าเช่นนั้น เราก็สามารถชะลอความเสื่อมเหล่านี้ได้ ด้วยการใช้สารต้านอนุมูลอิสระ และสารต้านปฏิกิริยาไกลเคชั่น ซึ่งพบได้ในสารอาหาร มากกว่าที่จะเป็นยา ความเห็นของผมคือ คนไทยทั้งที่เป็นเบาหวานและไม่เป็นเบาหวาน แพทย์ทั้งที่เชื่อเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระและไม่เชื่อเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระ ควรที่จะหันมาศึกษากลไกที่แน่ชัดของขบวนการทำลายล้างที่เกิดจากเบาหวาน ความสำคัญของสารพิษที่เกิดจากขบวนการไกลเคชั่น คือ Advanced Glycation End Products(AGE) และ สารพิษที่เกิดจากการทำลายโดยอนุมูลอิสระ (oxidative stress) คือ Advanced Lipoxidation End Products สารพิษทั้งสอง เราเรียกว่า glycotoxin ซึ่งก่อนหน้านี้เราให้ความสำคัญกับมันน้อยมาก แต่ปัจจุบัน เราพบว่า มันมีบทบาทสำคัญในโรคจากความเสื่อม เพราะเราพบ glycotoxin สูง ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคประสาทเสื่อมถอย เวลาเราตรวจค่าน้ำตาลสะสม Hemoglobin A1C นั่นคือตัวอย่างหนึ่ง ของการที่ไกลโคท๊อกซินเข้าไปจับกับโปรตีนฮีโมโกลบินซึ่งอยู่ในเม็ดเลือด ทำให้มันทำงานไม่ได้ เม็ดเลือดนั้นก็จะไม่สามารถนำพาก๊าซออกซิเจนไปให้เซลล์ต่างๆ ของร่างกายได้

สารอนุมูลอิสระ (Free radical)

     หมายถึง สารซึ่งมีอิเล็กตรอนซึ่งไม่มีคู่อยู่ในวงรอบของอะตอม หรือโมเลกุล เราให้ความสำคัญกับสารซึ่งมีออกซิเจนเป็นศูนย์กลาง คือ hydroxyl radical, superoxide, peroxyl, alkoxyl และ oxides ของ nitrogen โดยปกติสารเหล่านี้เกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาในร่างกายอยู่แล้ว โดยเฉพาะเวลามีธาตุเหล็ก ทองแดง แมงกานีส โคบอลต์ โครเมียม นิเกิล อยู่เป็นจำนวนน้อยๆ มักเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่และร่างกายก็จะมีระบบของสารต้านอนุมูลอิสระขจัดออกไป แต่ถ้าร่างกายได้รับสารอนุมูลอิสระจากภายนอกมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ได้รับจากอาหารบางชนิด จากขบวนการประกอบอาหาร เช่น การย่างเนื้อสัตว์ที่มีส่วนประกอบของไขมันสูง การนำน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารที่อุณหภูมิสูงๆ มาใช้อีก หรือจากสิ่งแวดล้อม เช่น แสงอาทิตย์ซึ่งมีรังสี ultraviolet การแผ่รังสี (radiation) รังสี x-ray หรือจากมลพิษ เช่น ควันบุหรี่ ก๊าซจากท่อไอเสียรถยนต์ ถ้าสารเหล่านี้มีมากกว่าความสามารถของสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายจะขจัดหมด หรือในภาวะที่จำนวนของสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายลดลง เช่น ผู้สูงอายุ ก็จะทำให้มีสารอนุมูลอิสระและสารที่ไม่ใช่อนุมูลอิสระเช่น ไฮโดเจนเพอออกไซด์ ซึ่งมีออกซิเจนเป็นศูนย์กลางเช่นกัน โดยรวมเรียกว่า reactive oxygen species (ROS) มากเกินไปก่อให้เกิดอันตรายได้

      สารอนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อไขมัน (โดยเฉพาะ low density lipoprotein) โปรตีน หน่วยสารพันธุกรรม DNA และคาร์โบไฮเดรต ทำให้เพิ่มอัตราการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลายชนิด โรคที่สำคัญและมีการศึกษากันมาก ได้แก่ โรคหลอดเลือดตีบและแข็งตัว โรคมะเร็งบางชนิด โรคอัลไซเมอร์ หรือโรคความจำเสื่อม โรคไขข้ออักเสบ โรคความแก่ เป็นต้น

เราจึงควรหลีกเลี่ยงการที่จะรับสารอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกาย เช่น มลพิษในสิ่งแวดล้อม ก๊าซจากท่อไอเสียรถยนต์ ควันบุหรี่ เป็นต้น
ข้อมูลจาก th.wikipedia.org/wiki/อนุมูลอิสระ
สารไฟโตนิวเทรียนหรือโอสถสารจากสมุนไพรที่สามารถลดไขมันและปรับสมดุลร่างกายได้
เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่า

เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า
ชนิดของเจียวกู้หลาน สั่งซื้อเจียวกู้หลาน ผู้ผลิตเจียวกู้หลาน ชนิดของเจียวกู้หลาน เลีอกเจียวกู้หลาน

ชื่อเรียกทางเคมี

สารสำคัญในเจียวกู้หลาน ข้อมูลเจียวกู้หลาน วิธีใช้เจียวกู้หลาน ราคาจำหน่าย

 


 


เจียวกู้หลานฟอร์ยูเจียวกู้หลานป่าสมุนไพรมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เจียวกู้หลานฟอร์ยูสามารถใช้ควบคู่กับยาหมอได้ผลดีเสริมสุขภาพเพื่อรองรับประสิทธิภาพยา
ของคุณหมอให้ออกฤทธิ์ได้ดีกับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดและอื่นๆ
©ลิขสิทธิ์ 2556 99/62 หมู่ 12 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่