เบญจขันธ์ที่ดีเป็นอย่างไร

สมุนไพรเบญจขันธ์จากธรรมชาติ เบญจขันธ์ธรรมชาตินำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณท์ ชาเบญจขันธ์ ชาถุงเบญจขันธ์ ชาเม็ดเบญจขันธ์ เบญจขันธ์ธรรมชาติจากยอดดอยเชียงใหม่
หน้าแรก l เกี่ยวกับเบญจขันธ์ l ผลิตภัณฑ์เบญจขันธ์ l ชาเบญจขันธ์ l ชาถุงเบญจขันธ์ l ชาเม็ดเบญจขันธ์ l ชาเบญจขันธ์ที่ดี l รายละเอียดการสั่งซื้อ

 

 

เบญจขันธ์

เบญจขันธ์ คืออะไร
เบญจขันธ์งานวิจัยช่วยลดน้ำตาลในเลือด
งานวิจัยเบญจขันธ์ ช่วยต้านการอักเสบ
งานวิจัยเบญจขันธ์ช่วยป้องกันกันตับเกิดพิษ
งานวิจัยเบญจขันธ์ช่วยต้านอนุมูลอิสระ
งานวิจัยเบญจขันธ์ช่วยระงับความเจ็บปวด
งานวิจัยเบญจขันธ์ช่วยหัวใจและหลอดเลือด
งานวิจัยเบญจขันธ์ช่วยลดไขมันในเลือด
งานวิจัยเบญจขันธ์ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็ง
เบญจขันธ์คุณภาพที่ดี
เบญจขันธ์อ้างอิง

 
เบญจขันธ์มีอย

ปัญจขันธ์ สมุนไพรคุณภาพ

ปัญจขันธ์ สมุนไพรคุณภาพ

 

 

 

 


บญจขันธ์ สมุนไพรไทย
   ในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศไทย และ ของต่างประเทศ ปัญจขันธ์มีชื่อเรียก แตกต่างกันออกไปในประเทศไทย เรียก เบญจขันธ์ ปัจจขันธ์ เจียวกู้หลานอมาซาซูรู
ชื่อ สากล GYNOSTEMMA, PENTA TEA, Southern Ginseng
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ปัญจขันธ์
ปัญจขันธ์ เบญจขันธ์ (Gynostemma pentaphylum) ได้รับการ ยกย่าอง
ให้เป็นสุดยอดสมุนไพรแห่งชาติปี พ.ศ. 2548
    จากการรวบรวมรายงานการวิจัยตลอดจน เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย หรือ เอกสารวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับเจียวกู้หลาน ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2550 พบว่ามีมากกว่า 1000 รายการ งานวิจัย ส่วนใหญ่จะเป็นงาน วิจัยเกี่ยวกับ สรรคุณ เคมี ความปลอดภัย ดังนั้นเบญจขันธ์จึงเป็นพืชที่น่าสนใจ ของหลาย ๆ สำนักการวิจัย ที่ต้องการนำคุณสมบัติ และ พฤกษเคมี ที่มีคุณค่า และความปลอดภัยต่อ มนุษย์ มาบำบัด และป้องกัน ยับยั้ง อาการเจ็บป่วย ซึ่งยาเคมีในปัจจุบัน ยังให้ผลข้างเคียงและตกค้างในร่างกายของมนุษย์
เบญจขันธ์นสายพันธุ์ของเรา เป็นสายพันธุ์ที่เราคัดเลือก
งานวิจัยของสถาบันวิจัยร่วมของสหพันธ์องค์กรนานาชาติหลายองค์กร ได้วิจัยและค้นคว้าสายพันธุ์ของเบญจขันธ์ที่ไห้สาร
ที่มีคุณสมบัติสมุนไพรมากที่สุด ผ่านกระบวนการแกล้งพืชโดยวิธีธรรมชาติ เพื่อให้เบญจขันธ์ผลิต
สารที่ปกป้องตัวของเเบญจขันธ์เอง และสารนี้เป็นหนึ่งในสารพฤกษเคมีที่มีประโยชน์ ต่อคน
คัดเอาเฉพาะส่วนที่มีคุณค่าสมุนไพร กล่าวคือ ร้านจำหน่าย ทั่วไปเก็บเกี่ยวเบญจขันธ์มา 10 กิโลกรัม
( 10,000 กรัม ) ส่วนใหญ่จะใช้เบญจขันธ์ที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด แต่ เรา จะคัดเอาเฉพาะที่มีคุณสมบัติเท่านั้น เหลือเบญจขันธ์ประมาณ 0.8 กิโลกรัม ( 800 กรัม )
ที่เหลือ จะนำกลับไปเป็นปุ๋ยพืชสดให้ธรรมชาติต่อไป การคงคุณค่าของสรรพคุณสมุนไพรสูงเพื่อใด้นาน ในการแปรรูป เพื่อ ให้เป็นสมุนไพรที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน
เป็นภูมิปัญญาชาว บ้านสามารถเก็บได้นาน โดยปราศจากสารกันเชื้อรา ผ่านกรรมโดยภูมิปัญญาชาว บ้านอีกครั้งทำให้ได้รสชาดหอมชุ่มคอ ขมคล้ายชาแต่ไม่มีคาเฟอีน

เบญจขันธ์สายพันธุ์ของเรา
     การเลือกทำเลการเพาะโดยให้ธรรมชาติเป็นผู้ปลูก อาศัยหลักการ - การอยู่รอดโดยธรรมชาติจะให้ผมลัพท์ ทางสมุนไพรที่ดีที่สุด การทำการวิธีนี้ เป็นการเรียนแบบธรรมชาติ โดยเบญจขันธ์ต้องพัฒนาตัวเบญจขันธ์ เองให้ต่อสู้กับ ศัตรูผู้รุกราน จะต้องมีการสร้างสารป้องกันตัวเอง จากการรุกรานทำลาย ของ แมลงศัตรูพืช สภาพดินฟ้าอกาศที่เอื้อ อำนวยและไม่เอื้ออำนวย ตลอดจน แบคที่เรียต่าง ๆ โดยธรรมชาติของพืชตามหลักการของพฤกษศาสตร์ จะมีการผลิตและหลั่งสารที่จะป้องกันตัวและ ผลิตสารที่จะช่วยกระตุ้นให้ กลไก
     ระบบของพืชทำงาน สารที่ได้หลังจากกลไก ต่าง ๆ ของพืชทำงานแล้วนั้น ก็จะส่งผลให้ความเข้มข้นของสมุนไพรที่มีอยู่แล้วในพืชเพิ่มขึ้น เราอาศัยหลักการนี้ มาอธิบาย เกี่ยวกับผลิตภินท์ เบญจขันธ์ของเราว่าทำไม คุณภาพจึงแตกต่างจากเบญจขันธ์ที่ปลูก
     เบญจขันธ์ของเรา หลังการเก็บเกี่ยว มีกรรมวิธีโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำการแกล้ง เจียวกู้หลาน ที่เก็บเกี่ยวอีกครั้ง โดยขั้นตอนนี้เบญจขันธ์ก็จะสร้าง สารขึ้นมาอีกหลากหลายชนิดที่ให้ผลของสมุนไพรในรูปของพฤกษเคมี การคัดเลือกเลือกเฉพาะ ส่วนที่เป็นแหล่งรวมของสมุนไพรในเบญจขันธ์ เท่านั้น ไม่มีการ
ผสมของสิ่งปลอมปน และส่วนที่ไม่สมบูรณ์ของเจียวกู้หลาน ( รากและดอกหรืออื่นๆ ) ซึ่งสามารถพบ ได้ในเจียวกูหลานที่จำหน่ายในราคาถูก ๆ ทั่วไป
     การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เบญจขันธ์หลังการเก็บเกี่ยว - อบแห้ง เชื่อไหมว่า หากท่านได้เคยเดินทางไปในจังหวัดที่ปลูกข้าว ท่านจะสังเกตุเห็น มีการตากเมล็ดข้าวไว้ตามไหล่ทางของถนน  เป็นวิธีทำให้ผลิตผลแห้งได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การตากลักษณะนี้กับเมล็ดข้าวจะได้ของแถมมาก็คือฝุ่นละออง
และการปลิวมารวมของสิ่งที่เจือปนต่าง ๆ แต่สำหรับข้าวแล้วถือว่า ไม่มีผลเพราะก่อนที่เรา จะนำเมล็ดข้าวไปบริโภค เราจะต้องนำเมล็ดข้าว ไปผ่านกระบวนการสีข้าวเสียก่อน ฝุ่นละอองและสิ่งเจือปนกับเมล็ดข้าวจะหลุดไปรวมกับแกลบ เมล็ดข้าวที่สีแล้วจึงปลอดภัย แต่ การตากเบญจขันธ์นั้นแตกต่าง เราไม่สามรถสีหลังจากการตากแห้งได้ เราจึงบริโภค ของแถมเหล่านั้นเข้าไปด้วยเบญจขันธ์ ของเรามีการป้องกันการปนเปื้อนตามขั้นตอนนี้อย่างรัดกุม ถูกต้องตามหลักอนามัย
     กรรมวิธีการผลิตเบญจขันธ์ของเรา ไม่ได้ปลูกโดยการการใช้ ปุ๋ย หรือ สารเคมีใด ๆ เหตุผล สารพิษตกค้าง อยู่ในผักและพืช จากการศึกษาพบว่า การใช้สารเคมีมากกว่า 1 ชนิด แม้แต่ละชนิดจะมีพิษไม่รุนแรง แต่หากร่างกายได้ รับสารเคมีเหล่านั้นพร้อมกัน อาจเกิดพิษที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า แม้ว่าเราจะมีมารตราการ ดูแลและตรวจสอบ  ทุกขั้นตอนในการเพาะปลูก ก็ยังทำได้ไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ทุกวันนี้ เกือบจะไม่มีพืชชนิดใดเลย ปลูกโดยไม่ใช้ยาปราบ ศัตรูพืช ยาปราบศัตรูพืช หลายชนิดเช่น ยาฆ่าหญ้าและวัชพืช ( Herbicides ) ยาฆ่าแมลง ( INSECTICIDES ) และ ยาฆ่าเชื้อรา ( FUNGICIDES ) สารเคมีเหล่านี้ บางชนิด ใช้เวลา 3 - 300 ปี ในการย่อยสลาย จึงเป็นภัยที่เราควรตระหนัก ก่อนรับประทานพืชผักและผลไม้ ควรนำไปล้างทำความสะอาดอย่างถูกวิธี จะช่วยลดปริมาณสารพิษลงได้มาก แต่การล้าง ก็ไม่สามารถกำจัดพิษของสารเคมีตกค้างได้หมด

ปัญจขันธ์ สมุนไพรคุณภาพ

เบญจขันธ์
รายละเอียดการสั่งซื้อ ปัญจขันธ์ สมุนไพรคุณภาพ

เบญจขันธ์
สมุนไพรเบญจขันธ์จากธรรมชาติ เบญจขันธ์ธรรมชาตินำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณท์ ชาเบญจขันธ์ ชาถุงเบญจขันธ์ ชาเม็ดเบญจขันธ์ เบญจขันธ์ธรรมชาติจากยอดดอยเชียงใหม่
 ชาเบญจขันธ์
ปัญจขันธ์ สมุนไพรคุณภาพ
ชาถุงเบญจขันธ์
ปัญจขันธ์ สมุนไพรคุณภาพ
ชาเม็ดเบญจขันธ์
ปัญจขันธ์ สมุนไพรคุณภาพ
เบญจขันธ์
 

 
 

ผลิตและจัดจำหน่ายโดยโดย เจียวกู้หลานฟอร์ยู เชียงใหม่
 99/62 หมู่ 12 ตำบล สันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ ประเทศไทย 50210
โทรศัพท์: 081 6032249 081 5959551 Fax: 053 398767  E-mail :
guide2544@yahoo.com  pirote2000@hotmail.com
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -  Free counter and web stats Counter code appears to be damaged (error 1). Please insert an unmodified copy web analyticswww.Stats.in.th-สมุนไพร เจียวกู้หลาน , เจียวกูหลาน, เจียวกู่หลาน, เจียวกู, เจียวกูหลัน, เบญจขันธ์ , ปัญจขันธ์, Jiaogulan,JIAOGULAN - เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่