เจียวกู้หลานคืออะไร เจียวกู้หลานเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่ให้คุณประโยชน์ที่น่าสนใจ
 

เจียวกู้หลานธรรมชาติหรือเจียวกู้หลานป่า

เจียวกู้หลานธรรมชาติหรือเจียวกู้หลานป่า -  เจียวกู้หลานคืออะไร เจียวกู้หลานเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่ให้คุณประโยชน์ที่น่าสนใจ เจียวกู้หลานธรรมชาติหรือเจียวกู้หลานป่า -  เจียวกู้หลานคืออะไร เจียวกู้หลานเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่ให้คุณประโยชน์ที่น่าสนใจ เจียวกู้หลานธรรมชาติหรือเจียวกู้หลานป่า -  เจียวกู้หลานคืออะไร เจียวกู้หลานเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่ให้คุณประโยชน์ที่น่าสนใจ เจียวกู้หลานธรรมชาติหรือเจียวกู้หลานป่า -  เจียวกู้หลานคืออะไร เจียวกู้หลานเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่ให้คุณประโยชน์ที่น่าสนใจ
       
เจียวกู้หลานธรรมชาติหรือเจียวกู้หลานป่า -  เจียวกู้หลานคืออะไร เจียวกู้หลานเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่ให้คุณประโยชน์ที่น่าสนใจ เจียวกู้หลานธรรมชาติหรือเจียวกู้หลานป่า -  เจียวกู้หลานคืออะไร เจียวกู้หลานเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่ให้คุณประโยชน์ที่น่าสนใจ เจียวกู้หลานธรรมชาติหรือเจียวกู้หลานป่า -  เจียวกู้หลานคืออะไร เจียวกู้หลานเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่ให้คุณประโยชน์ที่น่าสนใจ เจียวกู้หลานธรรมชาติหรือเจียวกู้หลานป่า -  เจียวกู้หลานคืออะไร เจียวกู้หลานเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่ให้คุณประโยชน์ที่น่าสนใจ
เจียวกู้หลานปลูก -  ให้ค่าสมุนไพรน้อยกว่าเจียวกู้หลานป่าหรือเจียวกู้หลานธรรมชาติ
เจียวกู้หลานปลูก -  ให้ค่าสมุนไพรน้อยกว่าเจียวกู้หลานป่าหรือเจียวกู้หลานธรรมชาติ เจียวกู้หลานปลูก -  ให้ค่าสมุนไพรน้อยกว่าเจียวกู้หลานป่าหรือเจียวกู้หลานธรรมชาติ เจียวกู้หลานปลูก -  ให้ค่าสมุนไพรน้อยกว่าเจียวกู้หลานป่าหรือเจียวกู้หลานธรรมชาติ เจียวกู้หลานปลูก -  ให้ค่าสมุนไพรน้อยกว่าเจียวกู้หลานป่าหรือเจียวกู้หลานธรรมชาติ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gynostemma pentaphyllum (Thunb.)
ชื่ออื่น ชาสตูล เบญจขันธ์ เจียวกู้หลาน เซียนเฉ่า
ลักษณะของพืช เป็นไม้เถาล้มลุก ลำต้นเล็กเรียวยาว ลำต้นที่เลื้อยยางแตกกิ่งแขนงได้ บริเวณข้อของลำต้นที่ทอดนอนไปตามดินจะออกรากได้ ใบเป็นใบประกอบแบบฝ่ามืออกสลับ ส่วนมากมีใบย่อย 5 ใบ ดอกเล็ก สีเหลืองปนเขียว ผลค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4- 7 มิลลิเมตร
ส่วนที่ใช้เป็นยา ต้นส่วนเหนือดินและ ใบมีรสขม หรือขมอมหวาน
สรรพคุณและวิธีใช้ แพทย์แผนจีนใช้ส่วนเหนือดินหรือใบเป็นยาแก้อักเสบแก้ไอ ขับเสมหะ แก้หลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรัง
การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด การใช้ลำต้นใต้ดิน การใช้เถาปักชำ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มีเจียวกู้หลานอยู่ สองชนิดคือ เจียวกู้หลานปลูกและเจียวกู้หลานธรรมชาติ
สภาพดินฟ้าอากาศ ชอบที่ร่ม อากาศชื้น ไม่ชอบอากาศร้อนจัด ไม่ทนความแห้งแล้ง
การปลูก ย้ายกล้าประมาณ 45-60 วัน ไปปลูกในแปลงปลูก นิยมปลูกเป็นแถวแบบยกร่อง ขุดหลุมกว้างลึกประมาณ 1 คืบ ใส่ปุ๋ยหมักพร้อมเชื้อราสีเขียว(ไตรโคเดอร์มา) รองก้นหลุมประมาณหลุมละ 1 กำมือ พื้นที่ปลูกควรมีร่มเงา หรือมีแสงรำไร
การบำรุงรักษา ในช่วงแรกของการปลูกต้องมีการให้ร่มเงาและบังแสงแดด และให้ความชื้นสม่ำเสมอ (รดน้ำเช้า-เย็น) เมื่อปลูกไปได้สักระยะควรมีการให้ปุ๋ย พรวนดิน ตัดกิ่งที่ไม่ได้รับแสงแดดหรือกิ่งแห้งออกไป
เอกสารอ้างอิง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข “แนวทางการผลิตวัตถุดิบปัญจขันธ์ ในประเทศไทย” พิมพ์ที่ ร้านพุ่มทอง ครั้งที่ 1 นนทบุรี 2548