เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ 

เจียวกู้หลานจากยอดดอย

เจียวกู้หลาน

 

เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ 

 

เจียวกู้หลาน

    เจียวกู้หลาน
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ เจียวกู้หลานคืออะไร
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ งานวิจัยพิษของเจียวกู้หลาน
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ เจียวกู้หลานที่ดี
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ เจียวกู้หลานที่จำหน่าย
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ สั่งซื้อเจียวกู้หลาน
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ การส่งเจียวกู้หลาน
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ เปรียบเทียบผลิตภัณท์
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ อ้างอิงเอกสาร
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ โรคที่น่ากลัว
โปรโมชั่นเจียวกู้หลานประจำเดือนเพื่อสิทธิประโยขน์ของคุณ

เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณเจียวกู้หลานชนิดชารสธรรมชาติ
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณเจียวกู้หลานชนิดชารสหวาน
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณเจียวกู้หลานชนิดชาถุงรสธรรมชาติ
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณเจียวกู้หลานชนิดชาถุงรสหวาน
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณเจียวกู้หลานชนิดชาเม็ด
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณงานวิจัยอ้างอิงสรรคุณเจียวกู้หลาน
     วิธีสั่งซื้อเจียวกู้หลาน
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ รายละเอียดการสั่งซื้อ
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ การจัดส่ง 
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ วิธีชำระเงิน
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ
 เช็คสินค้าที่ได้จัดส่ง
เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ ติดต่อผู้จำหน่าย
 

เจียวกู้หลานแบบชาเม็ด - เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ

 

JIAOGULAN - เจียวกู้หลาน จากเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจียวกู้หลาน
( ชื่อเรียกเจียวกู้หลาน ทางวิทยาศาสตร์ GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM )
 เจียวกู้หลาน Jiaogulan (Gynostemma pentaphylum) เจียวกู้หลาน เป็นไม้เถาล้มลุก อยู่ได้หลายปี ลำต้น หรือเถา เล็กเรียวยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 
2 - 4 มม. ที่ข้อของเจียวกู้หลาน มีขน บาง ๆ และมีรยางค์ เป็นเส้นยาว ปลายเส้นแยกเป็น สองแฉก ลำต้นสามารถเลื้อย และแตกแขนงได้ ส่วนที่ทอดไปตามดิน
สามารถงอกเป็นรากได้ เจริญเติบโตดีในที่ชุ่มชื้น ตั้งแต่ที่ราบ จนไปถึงที่ ๆ สูงจากระดับน้ำทะเลสูงประมาณ 3200 เมตรเหนือ จากระดับน้ำทะเล 
ได้รับการรับรอง จาก สถาบัน วิจัยสมุนไพร แห่งชาติ ว่า ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย และ ได้รับการ ยกย่าอง ให้เป็นสุดยอดสมุนไพรแห่งชาติปี พ.ศ. 2548 

รูปภาพเจียวกู้หลานธรรมชาติ ปลูกในป่า 

เจียวกู้หลานปลูกในป่า

เจียวกู้หลานปลูกในป่า
    เจียวกู้หลานปลูกในป่า จะมีลักษณะ ต้นเล็กกว่า เจียวกู้หลานที่ปลูกในไร่  
เจียวกู้หลานที่ปลูกในป่า จะมีพัฒนาการการเจริญเติบโต ช้ากว่า เจียวกู้หลานที่ปลูกในไร่ สาเหตุ ที่เป็นเช่นนั้นก็คือ เจียวกู้หลานที่ปลูกในป่า จะไม่มีปุยที่สามารถนำไป
ใช้ได้ทันที่เหมือนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารที่จะนำไปใช้ จะต้องรอจุลินทรีย์ ย่อยสลายใบไม้ในบริเวณนั้นก่อน ซึ่งใช้เวลานานมาก ความสมบูรณ์ จึงสู้เจียวกู้หลานที่ปลูกไม่ได้ มีปัจจัยกระทบมากมาย เช่นศัตรูพืช อากาศ สภาวะแวดล้อม เจียวกู้หลานที่ปลูกในป่า จะปลูกแบบ ตามมีตามเกิด เจียวกู้หลานชนิดนี้ต้อง ผลิตสารอินทรีย์ในตัวของมันเอง มากระตุ้น ระบบการทำงานของเจียวกู้หลานเอง เพื่อเปลี่ยนเป็น สารที่จะป้องกัน ศัตรูหรือผู้รุกราน ต่าง ๆ เพื่อให้ชีวิตของเจียวกู้หลานอยู่รอด สารที่กล่าวมาข้างต้น เจียวกู้หลานที่ปลูกในแปลงจะไม่มี และสารที่กล่าวมา ก็คือสมุนไพรชั้นยอดเยี่ยมที่นำมาให้เราใช้ในการ ป้องกันและบำรุงร่างกายนั่นเอง

รูปภาพเจียวกู้หลาน ปลูกในแปลงโดยมนุษย์

เจียวกู้หลานปลูกในแปลง

เจียวกู้หลาน ที่ปลูกในแปลง
    เจียวกู้หลาน ที่ปลูกในแปลง จะเป็นเจียวกู้หลานที่มีลักษณะลำต้นอวบใหญ่ สวยงาม จะให้คุณประโยชน์ในด้านการให้กากใย เป็นส่วนใหญ่ สรรพคุณทางสมุนไพร จะน้อยกว่า เจียวกู้หลานที่ปลูกในป่า เหตุผล เจียวกู้หลานที่ปลูกในแปลง ให้ค่าของสมุนไพร น้อยกว่าเจียวกู้หลานที่ปลูกในป่า คือ เจียวกู้หลานที่ปลูกในแปลงนั้น ผู้ปลูกจะเน้น ให้เจียวกู้หลานที่ปลูกให้ผลผลิตคือน้ำหนัก มากที่สุด มีการป้องกันศัตรูที่จะมาทำร้ายและทำลาย โดยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่า จะเอาวัสดุมาบังแดดให้ ฉีดพ่น สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตลอดจน ใส่ปุ๋ยและ ฮอร์โมน ช่วยให้เจียวกู้หลาน มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ ผลผลิตต่อไร่สามารถทำให้ได้ผลผลิต มากที่สุด  สิ่งที่หายไป คือ คุณสมบัติของสมุนไพร คือ มีตัวช่วย เจียวกู้หลานปลูกในแปลง ไม่ต้องสร้าง สารกระตุ้นเพื่อมาสร้าง สารต่อต้านศัตรู เพราะมีสารเคมีช่วยแล้ว จึงไม่ต้องจำเป็น 
   สารที่เจียวกู้หลาน ได้ทำการสังเคราะห์แสงไว้ ก็จะมาเปลี่ยนเป็นน้ำตาล จึงทำให้เจียวกู้หลานปลูกมีรสชาด ออกหวาน หน่อย ๆ ต่างจากเจียวกู้หลานที่ปลูกในป่า 

เจียวกู้หลานป่าจากยอดดอย

เจียวกู้หลานป่า สมุนไพรเจียวกู้หลานแตกต่างให้สมุนไพรมากที่สุด เจียวกู้หลานป่า สมุนไพรเจียวกู้หลานแตกต่างให้สมุนไพรมากที่สุด เจียวกู้หลานป่า สมุนไพรเจียวกู้หลานแตกต่างให้สมุนไพรมากที่สุด
เจียวกู้หลานป่าจากยอดดอย เจียวกู้หลานป่าจากยอดดอย เจียวกู้หลานป่าจากยอดดอย
เจียวกู้หลานปลูกใบจะใหญ่

เจียวกู้หลานปลูกใบจะใหญ่ มีปริมาณมากมีประโยชน์ด้านการค้าแต่ได้คุณสมบัติสมุนไพรต่อผู้บริโภคน้อย
เจียวกู้หลานปลูกใบจะใหญ่

เจียวกู้หลานปลูกใบจะใหญ่ มีปริมาณมากมีประโยชน์ด้านการค้าแต่ได้คุณสมบัติสมุนไพรต่อผู้บริโภคน้อย
เจียวกู้หลานปลูกใบจะใหญ่

เจียวกู้หลานปลูกใบจะใหญ่ มีปริมาณมากมีประโยชน์ด้านการค้าแต่ได้คุณสมบัติสมุนไพรต่อผู้บริโภคน้อย
เจียวกู้หลานปลูกใบจะใหญ่

เจียวกู้หลานป่า สมุนไพรเจียวกู้หลานในรูปชาแบบชาจีนบรรจุห่อละ 50 กรัม ราคาปกติ 150 บาท ราคาโปรโมชั่น 120 บาท
เจียวกู้หลาน
 ในรูปชาแบบชาจีน
เจียวกู้หลานป่า สมุนไพรเจียวกู้หลานในรูปชาแบบชาถุงเล็ก บรรจุห่อละ 45 ถุงเล็ก ราคาปกติ 350 บาท ราคาโปรโมชั่น 280 บาท
เจียวกู้หลาน
 ในรูปชาแบบชาถุงเล็ก
เจียวกู้หลานป่า สมุนไพรเจียวกู้หลานในรูปชาแบบชาเม็ด บรรจุ 100 เม็ด ๆ ละ 500 มิลลิกรัม ราคาปกติ 350 บาท ราคาโปรโมชั่น 280 บาท
เจียวกู้หลาน
 ในรูปชาแบบชาเม็ด

 เจียวกู้หลานป่า
สั่งซื้อเจียวกู้หลาน โปรดคลิก เจียวกู้หลานคุณภาพ จากเชียงใหม่


 เจียวกู้หลานแบบชาจีน - เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ
เจียวกู้หลานแบบชาจีน

 เจียวกู้หลานแบบชาจีน - เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ
เจียวกู้หลานแบบถุงชง


 เจียวกู้หลานแบบชาเม็ด - เจียวกู้หลาน สมุนไพรจากเชียงใหม่เพื่อคุณ
ชาเม็ดเจียวกู้หลาน

 เจียวกู้หลานสมุนไพรที่สถาบันวิจัยสมุนไพรให้การรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   สมุนไพรที่ได้รับรองจากสถาบันวิจัยสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 เจียวกู้หลานสมุนไพรที่สถาบันวิจัยสมุนไพรให้การรับรอง
 
   ติดต่อเจียวกู้หลานฟอร์ยู - เชียงใหม่
99 / 62 หมู่ที่12 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร 0816032249 , 0815959551 โทรสาร 053398767
อีเมล์ 
guide2544@yahoo.com

pirote2000@hotmail.com