ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่
 ปัญจขันธ์จากธรรมชาติดีที่สุดสำหรับคุณ - ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่

 
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่
ปัญขขันธ์สมุนไพรไทย
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่ ปัญจขันธ์คืออะไร
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่ ปัญจขันธ์ช่วยลดน้ำตาลในเลือด
      จากรายงานการวิจัย
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่ ปัญจขันธ์ช่วยต้านการอักเสบ
      จากงานวิจัยและจากห้องแล็ป
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่ ปัญจขันธ์ช่วยป้องกันตับ
      จากการเกิดพิษจากงานวิจัย
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่ ปัญจขันธ์ช่วยต้านอนุมูลอิสระ
      จากงานวิจัยและผลจากแล็ป
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่ ปัญจขันธ์ช่วยระงับความเจ็บ
      ปวดจากผลงานวิจัย
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่ ปัญจขันธ์ช่วยเรื่องหัวใจและ
      หลอดเลือดจากงานวิจัย
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่ ปัญจขันธ์ช่วยต้านเซลล์มะเร็ง
      จากผลงานวิจัยและจากห้องแล็ป
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่ ปัญจขันธ์ที่ดีมีลักษณะใด
 
สินค้าปัญจขันธ์
จดทะเบียนถูกต้อง

ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่

สมุนไพร, ปัญจขันธ์สมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่
คลิกเพื่อเช็คการส่งสินค้า

สินค้าปัญจขันธ์มี อย
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่

 

 
ปัญขขันธ์ สมุนไพรไทย
 
 
ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทย
 
      ในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศไทย และ ของต่างประเทศ ปัญจขันธ์มีชื่อเรียก แตกต่างกันออกไปในประเทศไทย เรียก เบญจขันธ์ ปัจจขันธ์ เจียวกู้หลานอมาซาซูรู
ชื่อ สากล GYNOSTEMMA, PENTA TEA, Southern Ginseng
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ปัญจขันธ์
ปัญจขันธ์ เป็นไม้เถาล้มลุก อยู่ได้หลายปี ลำต้นหรือเถาเล็กเรียวยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 - 4 มม. ที่ข้อของเจียวกู้หลาน มีขน บาง ๆ และมีรยางค์ เป็นเส้นยาว ปลายเส้นแยกเป็น สองแฉก ลำต้นสามารถเลื้อย และแตกแขนงได้ ส่วนที่ทอดไปตามดิน สามารถงอกเป็นรากได้ เจริญเติบโตดีในที่ชุ่มชื้น ตั้งแต่ที่ราบ จนไปถึงที่ ๆ สูงจากระดับน้ำทะเลสูงประมาณ 3200 เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเล ในชนบทบนดอยสูงของภาคเหนือ ปัญจขันธ์ คือ สมุนไพร และเป็นชา ชนิดหนึ่ง โดยมีบันทึก การใช้ประโยชน์ จากปัญจขันธ์ ในลักษณะของสมุนไพรพื้นบ้าน โดย ใช้ทั้งต้น เป็นยาแก้อักเสบ แก้ไอ ขับเสมหะแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ใช้ทั้งต้นพอกรักษา กระดูก และอาการปวดกระดูก ปัจจุบัน ใช้เป็น สมุนไพร ใช้บำรุงร่างกาย และใช้เป็นอาหาร ใช้เป็นสมุนไพรตกแต่งรสชาดอาหาร ผลิตภัณท์แก้ผมหงอก มีรายงานวิจัย ว่า สารสำคัญที่ฤทธิ์ ในปัญจขันธ์คือ Gypennosides ซึ่งเป็นสาร ประเภท Saponins คล้ายกับ Panaxosides และ ginsenosides ที่พบในโสม ( Panax Ginseng )
      จากการรวบรวมรายงานการวิจัยตลอดจน เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย หรือ เอกสารวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับปัญจขันธ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2550 พบว่ามีมากกว่า 1000 รายการ งานวิจัย ส่วนใหญ่จะเป็นงาน วิจัยเกี่ยวกับ สรรคุณ เคมี ความปลอดภัย ดังนั้น ปัญจขันธ์จึงเป็นพืชที่น่าสนใจ ของหลาย ๆ สำนักการวิจัย ที่ต้องการนำคุณสมบัติ และ พฤกษเคมี ที่มีคุณค่า และความปลอดภัยต่อ มนุษย์ มาบำบัด และป้องกัน ยับยั้ง อาการเจ็บป่วย ซึ่งยาเคมีในปัจจุบันยังให้ผลข้างเคียงและตกค้างในร่างกายของมนุษย์
ปัญจขันธ์ (Gynostemma pentaphylum) ได้รับการ ยกย่าอง ให้เป็นสุดยอดสมุนไพรแห่งชาติปี พ.ศ. 2548
     ปัญจขันธ์ (Gynostemma pentaphylum) ได้รับการ ยกย่าอง ให้เป็นสุดยอดสมุนไพรแห่งชาติปี พ.ศ. 2548 ปัญจขันธ์เป็นพืชเถา ที่มีสรรพคุณ และมีประโยขน์ต่อร่างกาย จนเป็นที่รู้จักของชาวเอเชียเรา โดยเฉพาะชาวจีน ขนานนามเจียวกู้หลานว่า เซียนเถา คือ สมุนไพรอมตะ หรือ โสมใต้
ปัญจขันธ์ สายพันธุ์ที่ดีที่สุด ให้คุณค่าสมุนไพรมากที่สุดเพื่อคุณ จากแหล่งที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 1500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปราศจากมลพิษ ปัญจขันธ์ สายพันธุ์ที่ดีที่สุด ให้คุณค่าสมุนไพรมากที่สุดเพื่อคุณ
      รายงานการวิจัยปัญจขันธ์ มีคุณสมบัติทางสมุนไพร ว่าช่วยป้องกันโรคได้หลากหลายชนิด สารซาโปนิน ในเจียวกู้หลานมีความสำคัญต่อผู้ป่วยโรคตับอักเสบและโรคเบาหวานอย่างมาก โดยมีข้อยืนยันทาง เภสัชวิทยาว่า สารซาโปนิน ที่มีอยู่จะไปกระตุ้นสร้างอินซูลินจากตับอ่อน จึงช่วยลด น้ำตาล ในกระแสเลือด สมุนไพรในปัญจขันธ์ตัวอื่น ๆ มีคุณสมบัติที่คล้ายโสม อาทิเช่น
สาร Gynpenosides มีมากกว่าโสม 3-4 เท่า ซึ่งสารเหล่านี้ ไม่พบในชา พวกชา อู่หลง และ ชา ใบหม่อน สมุนไพรใน ปัญจขันธ์นี้ รายงานการวิจัยให้คุณค่าสมุนไพร ช่วย บำรุงร่างกาย เพิ่มความแข็งแกร่ง ให้เซลล์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งการของสมอง ลดความดันโลหิต สูง และต่ำ ลดคลอเลสเตอรอล ฟอสฟอไลปิดและกรดไขมันอิสระ ลดน้ำตาลในเลือด ชะลอความชรา ยืดอายุเซลล์ รักษาโรคปวดหัวข้างเดียวไมเกร็น สร้างเซลล์สมอง ทำให้ความจำดี กระตุ้นการรสร้างเซลล์เม็ดเลือขาว ช่วยในผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ แพ้อากาศ ลดน้ำตาลในกระแสโลหิต ป้องกันมะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระ ฟื้นฟูความเป็นหนุ่มเป็นสาว ช่วยฟื้นฟูความสามารถทางเพศได้ การรับประทาน เจียวกู้หลาน ปลอดภัย ไม่มีค่าของความเป็นพิษต่อผู้บริโภค ( NO TOXIC )

ปัญจขันธ์จากธรรมชาติคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เราปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่ สมุนไพรที่จำหน่าย
คัดเอาเฉพาะส่วนที่ให้คุณค่าทางสมุนไพร ผ่านกระบวนการและกรรมวิธี ที่ควบคุมเป็นอย่างดี
มีความปลอดภัย สำหรับบริโภค ได้รับ อย เพื่อประกันความมั่นใจ ปัญจขันธ์ ได้รับรางวัล
สมุนไพรยอดเยี่ยม แห่งปี 2548 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ชาปัญจขันธ์  ชาปัญจขันธ์ ชาเม็ดปัญจขันธ์ 100 เม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม
ชาปัญจขันธ์ 50 กรัม สั่งซื้อ ชาปัญจขันธ์ถุงเล็ก 45 ถุง สั่งซื้อ ชาเม็ดปัญจขันธ์ สั่งซื้อ

     สมุนไพร ปัญจขันธ์ จัดส่งสมุนไพรให้ถึงมือท่าน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดย ไปรษณีย์ไทย 3 - 5 วันทำการ

 
 
   
   
   
   
ปัญขขันธ์สมุนไพรไทย


ปัญจขันธ์จากธรรมชาติคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เราปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่

 

 ชาปัญจขันธ์

 ชาปัญจขันธ์

 ชาปัญจขันธ์

 ชาปัญจขันธ์

ชาเม็ดปัญจขันธ์ 100 เม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม

 ชาเม็ดปัญจขันธ์

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
เจียวกู้หลานฟอร์ยู - เชียงใหม่
99 / 62 หมู่ที่12 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร 0816032249 , 0815959551 โทรสาร 053398767 E-mail guide2544@yahoo.com  pirote2000@hotmail.com

SEARCH ENGINE TAG :  ปัญจขันธ์

เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -  Free counter and web stats web analyticswww.Stats.in.th-สมุนไพร เจียวกู้หลาน , เจียวกูหลาน, เจียวกู่หลาน, เจียวกู, เจียวกูหลัน, เบญจขันธ์ , ปัญจขันธ์, Jiaogulan,JIAOGULAN - เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่