ปัญจขันธ์ที่ดี
 ปัญจขันธ์จากธรรมชาติดีที่สุดสำหรับคุณ - ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่

 
ปัญขขันธ์สมุนไพรไทย
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่ ปัญจขันธ์ตืออะไร
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่
 
ปัญจขันธ์ช่วยลดน้ำตาลในเลือด
จากรายงานการวิจัย
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่
 
ปัญจขันธ์ช่วยต้านการอักเสบ
จากงานวิจัยและจากห้องแล็ป
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่
 
ปัญจขันธ์ช่วยป้องกันตับ
จากการเกิดพิษจากงานวิจัย
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่
 
ปัญจขันธ์ช่วยต้านอนุมูลอิสระ
จากงานวิจัยและผลจากแล็ป
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่
 
ปัญจขันธ์ช่วยระงับความเจ็บ
ปวดจากผลงานวิจัย
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่
 
ปัญจขันธ์ช่วยเรื่องหัวใจและ
หลอดเลือดจากงานวิจัย
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่
 
 ปัญจขันธ์ช่วยต้านเซลล์มะเร็ง
 จากผลงานวิจัยและจากห้องแล็ป
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่  ปัญจขันธ์ที่ดีมีลักษณะใด
 
สินค้าปัญจขันธ์
จดทะเบียนถูกต้อง

ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่

สมุนไพร, ปัญจขันธ์สมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่
คลิกเพื่อเช็คการส่งสินค้า

สินค้าปัญจขันธ์มี อย
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่

 

 
ปัญขขันธ์ สมุนไพรไทย
 
 
ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทย
 
      ปัญจขันธ์ Gynostemma pentaphylum ได้รับการ ยกย่าอง ให้เป็นสุดยอดสมุนไพรแห่งชาติปี พ.ศ. 2548
     จากการรวบรวมรายงานการวิจัยตลอดจน เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย หรือ เอกสารวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับปัญจขันธ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2550 พบว่ามีมากกว่า 1000 รายการ งานวิจัย ส่วนใหญ่จะเป็นงาน วิจัยเกี่ยวกับ สรรคุณ เคมี ความปลอดภัย ดังนั้น ปัญจขันธ์ จึงเป็นพืชที่น่าสนใจ ของหลาย ๆ สำนักการวิจัย ที่ต้องการนำคุณสมบัติ และ พฤกษเคมี ที่มีคุณค่า และความปลอดภัยต่อ มนุษย์ มาบำบัด และป้องกัน ยับยั้ง อาการเจ็บป่วย ซึ่งยาเคมีในปัจจุบัน
ยังให้ผลข้างเคียงและตกค้างในร่างกายของมนุษย์
    ปัญจขันธ์ที่ดี
  ปัญจขันธ์สายพันธุ์ของเรา เป็นสายพันธุ์ที่เราคัดเลือกพันธ์ที่ดีที่สุด
งานวิจัยของสถาบันวิจัยร่วมของสหพันธ์องค์กรนานาชาติหลายองค์กร ได้วิจัยและค้นคว้าสายพันธุ์ของปัญจขันธ์ ที่ไห้สาร ที่มีคุณสมบัติสมุนไพรมากที่สุด ผ่านกระบวนการแกล้งพืชโดยวิธีธรรมชาติ เพื่อให้เจียวกู้หลานผลิต  สารที่ปกป้องตัวของปัญจขันธ์ เอง และสารนี้เป็นหนึ่งในสารพฤกษเคมีที่มีประโยชน์ ต่อคน คัดเอาเฉพาะส่วนที่มีคุณค่าสมุนไพร กล่าวคือ ร้านจำหน่าย ทั่วไปเก็บเกี่ยวเจียวกู้หลานมา 10 กิโลกรัม ( 10,000 กรัม ) ส่วนใหญ่จะใช้เจียวกู้หลานที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด แต่ เรา จะคัดเอาเฉพาะที่มีคุณสมบัติเท่านั้น เหลือปัญจขันธ์ ประมาณ 0.8 กิโลกรัม ( 800 กรัม ) ที่เหลือ จะนำกลับไปเป็นปุ๋ยพืชสดให้ธรรมชาติต่อไป การคงคุณค่าของสรรพคุณสมุนไพรสูงเพื่อใด้นาน ในการแปรรูป เพื่อ ให้เป็นสมุนไพรที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน เป็นภูมิปัญญาชาว บ้านสามารถเก็บได้นาน โดยปราศจากสารกันเชื้อรา ผ่านกรรมโดยภูมิปัญญาชาว บ้านอีกครั้งทำให้ได้รสชาดหอมชุ่มคอ ขมคล้ายชาแต่ไม่มีคาเฟอีน

ปัญจขันธ์ สายพันธุ์ของเรา การเลือกทำเลการเพาะโดยให้ธรรมชาติเป็นผู้ปลูก อาศัยหลักการ - การอยู่รอดโดยธรรมชาติจะให้ผมลัพท์ ทางสมุนไพรที่ดีที่สุด การทำการปลูกไดญวิธีนี้ เป็นการเรียนแบบธรรมชาติ โดยปัญจขันธ์ ต้องพัฒนาตัวปัญจขันธ์ เองให้ต่อสู้กับ ศัตรูผู้รุกราน จะต้องมีการสร้างสารป้องกันตัวเอง จากการรุกรานทำลาย ของ แมลงศัตรูพืช สภาพดินฟ้าอกาศที่เอื้อ อำนวยและไม่เอื้ออำนวย ตลอดจน แบคที่เรียต่าง ๆ โดยธรรมชาติของพืชตามหลักการของพฤกษศาสตร์ จะมีการผลิตและหลั่งสารที่จะป้องกันตัวและ ผลิตสารที่จะช่วยกระตุ้นให้ กลไก ระบบของพืชทำงาน สารที่ได้หลังจากกลไก ต่าง ๆ ของพืชทำงานแล้วนั้น ก็จะส่งผลให้ความเข้มข้นของสมุนไพรที่มีอยู่แล้วในพืชเพิ่มขึ้น เราอาศัยหลักการนี้ มาอธิบาย เกี่ยวกับผลิตภินท์ ปัญจขันธ์  ของเราว่าทำไม คุณภาพจึงแตกต่างจากเจียวกู้หลานที่ปลูก

ปัญจขันธ์ ของเรา หลังการเก็บเกี่ยว มีกรรมวิธีโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำการแกล้ง ปัญจขันธ์  ที่เก็บเกี่ยวอีกครั้ง โดยขั้นตอนนี้ เจียวกู้หลานก็จะสร้าง สารขึ้นมาอีกหลากหลายชนิดที่ให้ผลของสมุนไพรในรูปของพฤกษเคมี การคัดเลือกเลือกเฉพาะ ส่วนที่เป็นแหล่งรวมของสมุนไพรใน ปัญจขันธ์  เท่านั้น ไม่มีการ ผสมของสิ่งปลอมปน และส่วนที่ไม่สมบูรณ์ของปัญจขันธ์  ( รากและดอกหรืออื่นๆ ) ซึ่งสามารถพบ ได้ในปัญจขันธ์ ที่จำหน่ายในราคาถูก ๆ ทั่วไป

การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปัญจขันธ์ หลังการเก็บเกี่ยว - อบแห้ง
เชื่อไหมว่า หากท่านได้เคยเดินทางไปในจังหวัดที่ปลูกข้าว ท่านจะสังเกตุเห็น มีการตากเมล็ดข้าวไว้ตามไหล่ทางของถนน เป็นวิธีทำให้ผลิตผลแห้งได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การตากลักษณะนี้กับเมล็ดข้าวจะได้ของแถมมาก็คือฝุ่นละออง และการปลิวมารวมของสิ่งที่เจือปนต่าง ๆ แต่สำหรับข้าวแล้วถือว่า ไม่มีผลเพราะก่อนที่เรา จะนำเมล็ดข้าวไปบริโภค เราจะต้องนำเมล็ดข้าว ไปผ่านกระบวนการสีข้าวเสียก่อน ฝุ่นละอองและสิ่งเจือปนกับเมล็ดข้าวจะหลุดไปรวมกับแกลบ เมล็ดข้าวที่สีแล้วจึงปลอดภัย แต่ การตากปัญจขันธ์ นั้นแตกต่าง เราไม่สามรถสีหลังจากการตากแห้งได้ เราจึงบริโภค ของแถมเหล่านั้นเข้าไปด้วย เจียวกู้หลานของเรามีการป้องกันการปนเปื้อนตามขั้นตอนนี้อย่างรัดกุม ถูกต้องตามหลักอนามัย

กรรมวิธีการผลิต ปัญจขันธ์ ของเราไม่ได้ปลูกโดยการการใช้ ปุ๋ย หรือ สารเคมีใด ๆ เหตุผล สารพิษตกค้าง อยู่ในผักและพืชจากการศึกษาพบว่า การใช้สารเคมีมากกว่า 1 ชนิด แม้แต่ละชนิดจะมีพิษไม่รุนแรง แต่หากร่างกายได้รับสารเคมีเหล่านั้นพร้อมกัน อาจเกิดพิษที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า แม้ว่าเราจะมีมารตราการ ดูแลและตรวจสอบ ทุกขั้นตอนในการเพาะปลูก ก็ยังทำได้ไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ทุกวันนี้ เกือบจะไม่มีพืชชนิดใดเลย ปลูกโดยไม่ใช้ยาปราบ ศัตรูพืช ยาปราบศัตรูพืช หลายชนิดเช่น ยาฆ่าหญ้าและวัชพืช ( Herbicides ) ยาฆ่าแมลง ( INSECTICIDES ) และ ยาฆ่าเชื้อรา ( FUNGICIDES ) สารเคมีเหล่านี้ บางชนิด ใช้เวลา 3 - 300 ปี ในการย่อยสลาย จึงเป็นภัยที่เราควรตระหนัก ก่อนรับประทานพืชผักและผลไม้ ควรนำไปล้างทำความสะอาดอย่างถูกวิธี จะช่วยลดปริมาณสารพิษลงได้มาก แต่การล้าง ก็ไม่สามารถกำจัดพิษของสารเคมีตกค้างได้หมดปัญจขันธ์จากธรรมชาติคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เราปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่
ปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่ สมุนไพรที่จำหน่าย
คัดเอาเฉพาะส่วนที่ให้คุณค่าทางสมุนไพร ผ่านกระบวนการและกรรมวิธี ที่ควบคุมเป็นอย่างดี
มีความปลอดภัย สำหรับบริโภค ได้รับ อย เพื่อประกันความมั่นใจ ปัญจขันธ์ ได้รับรางวัล
สมุนไพรยอดเยี่ยม แห่งปี 2548 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ชาปัญจขันธ์  ชาปัญจขันธ์ ชาเม็ดปัญจขันธ์ 100 เม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม
ชาปัญจขันธ์ 50 กรัม สั่งซื้อ ชาปัญจขันธ์ถุงเล็ก 45 ถุง สั่งซื้อ ชาเม็ดปัญจขันธ์ สั่งซื้อ

     สมุนไพร ปัญจขันธ์ จัดส่งสมุนไพรให้ถึงมือท่าน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดย ไปรษณีย์ไทย 3 - 5 วันทำการ

 
 
   
   
   
   
ปัญขขันธ์สมุนไพรไทย


ปัญจขันธ์จากธรรมชาติคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เราปัญจขันธ์สมุนไพรจากเชียงใหม่

 

 ชาปัญจขันธ์

 ชาปัญจขันธ์

 ชาปัญจขันธ์

 ชาปัญจขันธ์

ชาเม็ดปัญจขันธ์ 100 เม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม

 ชาเม็ดปัญจขันธ์

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
เจียวกู้หลานฟอร์ยู - เชียงใหม่
99 / 62 หมู่ที่12 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร 0816032249 , 0815959551 โทรสาร 053398767 E-mail guide2544@yahoo.com  pirote2000@hotmail.com

SEARCH ENGINE TAG :  ปัญจขันธ์


Free counter and web stats
web analytics www.Stats.in.th-สมุนไพร เจียวกู้หลาน , เจียวกูหลาน, เจียวกู่หลาน, เจียวกู, เจียวกูหลัน, เบญจขันธ์ , ปัญจขันธ์, Jiaogulan,JIAOGULAN - เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่