เรียนท่านผู้มีอุปการะคุณ - ขอปรับ - การจัดส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางแบบใหม่ EMS

 
          รายละเอียดการจัดส่ง
  การส่งสินค้าแบบ พกง ส่งแบบปกติ
 จะปรับบริการเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทาง
 ส่งแบบ EMS ถึงมือท่านเร็วกว่าเดิม
 และหมดปัญหาไม่ได้รับสินค้า
         กลับไปหน้าแรก
  การจัดส่ง พัสดุเก็บเงินปลายทาง แบบใหม่ ของเจียวกู้หลานฟอร์ยู


   ในการบริการส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ให้บริการอยู่ในขณะนี้ได้พบเจอปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุให้ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าและสินค้าได้ถูกส่งกลับคืนมาเป็นเหตุให้เกิดความไม่ประสบความสำเร็จทั้งสองฝ่าย
    เจียวกู้หลานฟอร์ยูจึงขอเรียนให้ท่านผู้มีอุปการะคุณที่ต้องการใช้บริการ ส่งสินค้าแบบพัดุเก็เงินปลายทาง
บริการจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่ง จากปกติเป็นการส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางแบบส่งด่วนพิเศษ โดยจะส่งสินค้าตรงถึงท่านโดยเร็วและเป็นการป้องกันการไม่ได้รับสินค้าเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ โดยบริการจะสร้างความพึงพอใจให้กับทุก ๆ ท่าน


ปัญหาที่เกิดขึ้นลักษณะนี้ จะไม่เกิดขึ้น


การส่งสินค้า พ.ก.ง. แบบใหม่


 

บริการการส่งโดย ไปรษณีย์ไทย
 

 
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ไปรษณีย์ลงทะเบียน